• מרכז עזריאלי המגדל המשולש קומה 36
  • 972-3-6500034+