bim היא שיטת ניהול פרויקטים מתקדמת הנחשבת לכלי רב עוצמה עבור כל הגורמים ובעלי המקצוע המעורבים בפרויקט בניה. חשוב להדגיש כי ניהול פרויקט בניה אינו דבר של מה בכך – יש לתכנן מראש את לוחות הזמנים על מנת לתאם בין הגורמים השונים המעורבים בפרויקט וכדי לקצר את תהליך הבניה, לייעל את העבודה ולחסוך עלויות גבוהות. באמצעות ניהול לוח זמנים bim ניתן לחסוך כ-20% מעלות הפרויקט תוך בקרה ופיקוח על כל שלבי העבודה, ותוך תיאום בין הקבלנים השונים המעורבים בפרויקט על מנת לייעל את העבודה ולקצר זמנים.

יתרונות השימוש בלוח זמנים על פי מודל bim

תכנון פרויקט בניה בעזרת מודל לוח זמנים bim מעניק יתרונות רבים לכל הגורמים המעורבים בפרויקט. כיום ישנם פרויקטים מורכבים המחייבים תכנון מדויק, הערכת סיכונים, תיאום בין קבלני ביצוע רבים, הערכת כמויות וניצול משאבים באופן מיטבי, וכן חיזוי הוצאות מדויק ככל הניתן, ניהול תזרים מזומנים אחראי ומקצועי, וכמובן – תזמון מדויק לצורך תכנון וניהול לוח הזמנים של הבניה.
מודל לוחות זמנים bim מיועד בעיקר לפרויקטים מורכבים ועתירי תקציב בתחומי בינוי, תשתיות, כבישים, מחלפים וכיוצא בזה. ניתן לראות בכל הארץ פרויקטים מרשימים ומורכבים בהם לוקחים חלק קבלני ביצוע שונים וחברות בנייה גדולות ומובילות. ניהול פרויקט מורכב ועתיר תקציב מחייב יכולות ניהול מתקדמות, לכן נעשה שימוש הולך ונרחב במודל בקרת לוח זמנים bim. המודל מאפשר לתכנן לוחות זמנים לביצוע ולהשלמת הפרויקט המאתגר ולבצע את הפרויקט באופן מושלם, בפרק זמן קצר יותר ובעלויות נמוכות עד כ-20%.

BIM

מודל יעיל לניהול סיכונים בפרויקט בנייה

בכל פרויקט בניה יש להעריך את הסיכונים מראש על מנת להיערך בהתאם ולחשב את לוחות הזמנים היטב ואת העלויות הנגזרות מהם. כך, לדוגמה, כל איחור בהשלמת הפרויקט בזמן עלול להוביל לתביעות על סכומי כסף עצומים ולקנסות גבוהים. תכנון נכון ומקצועי של לוחות הזמנים כבר בשלב תכנון הפרויקט מאפשר ליזם ולכל הגורמים המעורבים בפרויקט להעריך נכונה את לוחות הזמנים הנדרשים להשלמת הבניה, למזער סיכונים, לייעל את העבודה בשטח ולחסוך משאבים רבים.

ייעול תהליכי התכנון והבנייה

חשוב לציין כי bim היא שיטת ניהול מידע שמטרתה לייעל ולשפר את התכנון ואת הביצוע של פרויקטים מורכבים ועתירי תקציב בתחום ההנדסה האזרחית. המודל הממוחשב מאפשר לבצע הדמיה של המבנים ושל התשתיות בפרויקט בתלת ממד לצורך המחשה וכדי לעקוב בכל רגע נתון אחרי שלבי הביצוע. מאחר שידוע כי בישראל ענף הבניה סובל מחוסר יעילות בשלבי התכנון והביצוע, באמצעות יישום לוחות זמנים bim אפשר לייעל באופן משמעותי את שלבי התכנון והביצוע.
אמנם יש רבים בענף הבניה שעדיין בטוחים כי מודל bim מיועד רק לגורמים המתכננים של הפרויקט, כלומר, למהנדסים שיושבים במשרד הממוזג, אך למעשה השיטה חשובה לכל הגורמים המעורבים בפרויקט הבנייה. למעשה, לעתים המודל חשוב יותר דווקא לקבלני הביצוע שעובדים בשטח.
ניהול הפרויקט בעזרת מודל bim מונע כבר בשלבי התכנון תקלות ובעיות אפשריות. לדוגמה, בשלב הדמיית המבנים בתלת ממד ניתן לראות באופן ויזואלי האם קיימת התנגשות בין תכנון שלד המבנה לבין מערכות העומדות להיות מותקנות בו, כמו מערכת מיזוג הכוללת תעלות ותשתיות הפרושות בכל המבנה. כמו כן, השיטה מאפשרת לבצע חישובים הנדסיים מורכבים כמו חוזק המבנה, עמידות בפני רעידות אדמה, אקוסטיקה וכיוצא בזה.
למעשה, תכנון לוחות זמנים bim מסייע למתכננים ולמבצעים לבצע מדידת כמויות מוכוונת אזורים. כך ניתן להגדיר ולחשב מראש את זמן ההקמה הנדרש בכל אזור בפרויקט, לתכנן היטב את התשומות הנדרשות לבניית כל אזור בפרויקט ולחשב גם את עלויות כוח האדם הנדרשות לביצוע המשימות.
מעבר לחשיבות המודל בשלבי התכנון, שיטת בקרת לוח זמנים bim מסייעת לקבלני הביצוע ולשאר הגורמים המעורבים בפרויקט הבניה לעקוב אחרי משימות והתקדמות שלבי הבניה בפועל על פי ציר זמן ידוע מראש. כך ניתן לעקוב בכל רגע נתון אחרי קצב התקדמות הפרויקט, לבצע שינויים בלוחות הזמנים במידת הצורך ולהיערך נכונה לקראת עיכובים. היעזרות בשיטת הבקרה מאפשרת להשלים את הבניה בזמן ללא קנסות והוצאות מיותרות ובלתי צפויות.
לסיכום, שיטת לוחות זמנים bim לניהול פרויקטים מורכבים בענפי הבניה והתשתיות חשובה מעין כמוה לניהול מקצועי ויעיל של הפרויקט. המודל מאפשר לחסוך עלויות, לקצר את משך הבניה ולתכנן את הפרויקט במקצועיות וביעילות, תוך הפחתת סיכונים.