בכל פרויקט מורכב ועתיר תקציבים בתחום ההנדסה האזרחית ישנם סיכונים רבים. כדי לנהל נכונה את הפרויקט חשוב להעריך את הסיכונים מראש. ניהול סיכונים נכון מאפשר לקבוע לוחות זמנים להשלמת הבניה, להעריך את כמויות חומרי הגלם ואת עלויות כוח האדם, לתכנן היטב את התקציב ואת תזרים המזומנים ולייעל את העבודה בשטח. ניהול סיכונים בפרויקט אינו דבר של מה בכך, ולכן אין לוותר על קבלת שירות זה מחברה מקצועית ומנוסה, מאחר שרק כך ניתן למזער תביעות בגין אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע מראש. כמו כן, אפשר להעריך נכונה את משך הזמן לבניה כדי לסיים את הפרויקט על פי התכנון המקורי, ללא עיכובים מיותרים ותוך חיסכון בעלויות.

תפקיד מרכזי בתכנון וביצוע הפרויקט

ענף הבניה בישראל ידוע כלוקה בחסר. יזמים וחברות בניה אינם מצליחים לעמוד בלוחות הזמנים שקבעו וסובלים מעבודה בלתי יעילה ומהוצאות נלוות שאינן מתוכננות מראש, ולכן הרווח שלהם קטן ולעתים הם אפילו סובלים מהפסדים. בפרויקט בניה מורכב ועתיר תקציב אין מקום לטעויות, לכן כבר בשלב התכנון יש לשכור שירותי ניהול סיכונים בפרויקט מחברה מקצועית ואמינה המתמחה בנושא. לחברה יש ידע מקיף ונרחב בענף הבניה – צוות המומחים של החברה מכיר את התחום ויכול לשקלל בהערכת הסיכונים ובהערכת התקציב ולוחות הזמנים את כל המשתנים הקשורים בפרויקט.

ניהול סיכונים בפרויקט

יעילות וחיסכון

ניהול סיכונים בפרויקט הנדסה אזרחית על ידי אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים מאפשר ליזם להעריך מראש את העלות הכוללת של הפרויקט, כמו גם לבצע הערכת עלויות מדויקת עבור כל אחד משלבי הפרויקט, לרבות תכנון, ביצוע וגמר. בפרויקט מורכב יש לשים לב למשתנים רבים, חלקם סביבתיים. רק חברה מקצועית מסוגלת לשקלל את כל המשתנים והפרמטרים כדי להעריך נכונה את עלות הפרויקט, את משך הזמן הנדרש לתכנונו ולהשלמתו ופרמטרים חשובים נוספים.

למזער סיכונים בגין תביעות וקנסות

יזם שאינו עומד בלוח הזמנים שנקבע מראש חשוף לתביעות ולקנסות כבדים. לכן, מטרתו של היזם למזער סיכונים ככל הניתן כדי להימנע מתביעות ומדיונים מורכבים ויקרים בבתי המשפט, שמלבד הפגיעה הכלכלית שהם עלולים לטמון בחובם, יפגעו גם בעבודתו העתידית ובמוניטין שלו. כמו כן, היזם חייב לדעת מראש כיצד לתכנן את הפרויקט ולהעריך נכונה את לוח הזמנים ואת תזרים המזומנים, אחרת הוא חשוף להפסדים כבדים ולבעיות נוספות.