ניהול סיכונים הוא חלק בלתי נפרד מפרויקטים מורכבים בתחומי ההנדסה האזרחית, לרבות פרויקטים עתירי תקציב כמו בניית מערכת כבישים עם מחלפים ועם גשרים, שכונות חדשות בבנייה רוויה, מגדלי מגורים, פארקי תעשייה ומלאכה, מרכזי קניות גדולים ומודרניים וכיוצא בזה. ניהול סיכונים בפרויקט bim הוא חלק מרכזי וחשוב בשלבי התכנון והביצוע של הפרויקט, כאשר המטרה היא לאתר גורמי סיכון ולמנוע טעויות מראש. באמצעות תכנון נכון של הפרויקט הכולל ניהול סיכונים במודל bim ניתן לאתר כשלי תכנון בשלד ובמערכות השונות. כך, עוד לפני שלבי הביצוע מתקנים את התכנון ומונעים בעיות קשות העלולות לגרום לעיכובים ארוכים, לעלויות גבוהות ובלתי צפויות לתיקון הכשלים ולתביעות בבתי משפט.
BIM

זיהוי סיכונים מראש

כדי לאתר סיכונים בפרויקט בנייה מורכב נדרש ניסיון מקצועי עשיר וידע מקיף בתחום ההנדסה האזרחית. יש להגדיר סיכונים ברורים ומוחשיים, לזהות את הסיכונים העלולים להתעורר בפרויקט, הן בשלבי התכנון והן בשלבי הביצוע והעבודות בשטח, ויש לאתר סיכונים בתחומי עלות הפרויקט ולוח הזמנים הנדרשים לביצועו. לכן, באמצעות מודל ניהול סיכונים בפרויקט bim על ידי מומחה מנוסה ניתן לזהות ולאתר סיכונים רבים מראש, לאפיין אותם ולהצביע על קיומם עבור כל הגורמים המעורבים בתכנון הפרויקט ובביצועו.
איתור מראש של סיכונים בפרויקט מונע בעיות עתידיות בשלבי הבנייה ואיחור בהגשת הפרויקט ללקוח הסופי, ומסייע להימנע מבעיות משפטיות וקנסות. מעבר לזיהוי הסיכונים ולאיתורם מראש, יש לעקוב אחרי העבודות המתבצעות באתר ולהשוות אותן מול התכנון – כך ניתן לאתר סיכונים בפרויקט העלולים לגרור עיכובים והפסד כספי.

התאמת תהליך הניהול לאופי הפרויקט

ניהול סיכונים נועד להתאים את תהליכי הניהול למאפייני הפרויקט המורכב. באמצעות ניהול סיכונים בפרויקט bim ניתן לחסוך עלויות רבות. חשוב לציין כי מודל bim מבוסס על טכנולוגיות ממוחשבות מתקדמות, לרבות הדמיה ויזואלית של הפרויקט שבאמצעותה ניתן לצפות בבעיות ובסיכונים בתכנון הפרויקט.
לאחר אפיון הסיכונים בפרויקט יש לעקוב אחרי שלבי הביצוע ולוודא כי הקבלנים בשטח עובדים כראוי ובהתאם לפרקי הזמן הנקבעים מראש. מעקב ובקרה לכל אורך הפרויקט כוללים הערכת סיכונים חדשים בהתאם לעבודות בשטח, הפקת דוחות ניהוליים לגורמים הרלוונטיים ופתרונות אפשריים למניעת סיכונים חדשים ולהתמודדות עם בעיות שצצו בשטח בגלל תנאים משתנים.