כשמדובר בהנדסה ובמתן שירות
הצרכים שלך – המקצוע שלנו

אחד האלמנטים החיוניים ביותר הוא הבנה מלאה של הפרויקט וצרכיו של הלקוח, בכדי לייצר את המענה המדויק ביותר, ללא פשרות.

בקרת לוחות זמנים

פרוייקטים עתירי תקציב בתחומי תשתיות, כבישים ובינוי מורכבים ומחייבים תכנון מדויק המתחשב במשתנים רבים. חברה לניהול פרויקטים תכנון ביצוע ובקרה עוסקת בתחום תכנון לוחות זמנים לביצוע ועלויות הנגזרות מהם. לוח זמנים מפורט מאפשר ביצוע בפרק זמן קצר יותר, בעלויות נמוכות יותר ומייצר תהליך אפקטיבי בו יחס ה'עלות מול תועלת' יהיה מקסימלי. ככל שהפרוייקט מורכב יותר כך גדלה החשיבות בניהול פרוייקט הבנייה בהתאם ללוח הזמנים המפורט. לוח זמנים בבניה – מהווה כלי בעל עוצמה המאפשר ניהול הפרוייקט ותיאום בין הקבלנים השונים. בצמתים קריטיים בהם נגרמים עיכובים בתהליך, לוח זמנים מתוכנן ובנוי היטב מהווה בסיס להערכת הגורמים המעכבים את השלמתו.

ניהול סיכונים

חברת לורתם פועלת באופן אחראי ומקצועי, עוסקת בתחום הפחתת סיכונים במהלך הבנייה. הדרך הטובה ביותר לעבוד עם החברה הינו בעבודה רצופה משלבי התכנון הראשוניים ועד סופו של הפרוייקט. באמצעות הידע והיכולת לשלב בין מומחיות, ניסיון, היכרות עם התחום, הבנת המשתנים הסביבתיים והאחרים – מתקבל לוח זמנים בבנייה, הממזער תביעות בגין אי-עמידה בו. לתכנון לוח זמנים מפורט, מקצועי ומקיף יש תפקיד מרכזי ביכולת המבצע לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לבניית הפרויקט. כמו-כן, היזם מקבל כלי באמצעותו הוא יכול להעריך את העלות הכוללת של הפרויקט כולו ושל כל אחד מהרכיבים והתהליכים המרכיבים אותו משלבי התכנון הראשוני ועד להשלמתו.

יעילות וחסכון

עם התרחבות המגמה לבניית פרוייקטים גדולים ומורכבים מבעבר במענה לדרישות השוק, גובר הצורך להעסיק חברה לניהול פרוייקטים בבנייה. החברה חוסכת לקבלן או ליזם תמורות ניכרות, (חברה לניהול פרוייקטים בבניה מנוסה בתיאום בין הצדדים), מייעלת את העבודה ומייצרת מסגרת התייחסות לזמנים, המאפשרת בקרה ופיקוח על שלבי העבודה. במציאות בה נודעת משמעות לכל שעת עבודה ולכל סטייה מתוכנית העבודה – העסקת מומחים בניהול פרוייקטים בבנייה מוכיחה את עצמה לכל אורך חיי הפרוייקט.