• by/ / /

    ניהול סיכונים בפרויקט: חלק חיוני בכל פרויקט מורכב

  • תוכנת פרימוורה כלי רב עוצמה לניהול פרויקטים, תכנון, ביצוע ובקרה.

  • בקרת פרויקטים, לוחות זמנים וניהול סיכונים בבניה

  • בניית מגדלים בישראל