יש אנשים שתמיד מגיעים בזמן – לפגישה, לבילוי, לעבודה ולכל מקום, בעצם. יש אנשים שהם ההפך המוחלט – תמיד מאחרים, אף פעם אינם מגיעים בזמן ותמיד מעכבים את כולם. באופן דומה, קיימת תופעה מקבילה גם בקרב מנהלי פרויקטים. יש כאלה שמובילים פרויקטים באופן שתואם לוחות זמנים שהוגדרו מראש ויש כאלה שאינם מצליחים בכך, וגם הם נבדלים אלה מאלה במידת עיכוב השלמת הפרויקט. כאשר נדרשת חברת ניהול, בפרט כאשר מדובר בחברת ניהול המתמחה בפרויקטים מורכבים בבנייה ובהקמת מבנים, חשיבות הדייקנות והעמידה בזמנים מתבררת כקריטית. יחד עם זאת, חשוב לתכנן את הזמנים באופן נכון, שלא יהיה מהיר מדי, ולא באופן שימנע הקפדה על סטנדרטים גבוהים של איכות ושל בטיחות.

עיכובים והפסדים

היצמדות לזמנים איננה רק עניין של נימוסים והליכות. איחור למסעדה אולי איננו נשמע כמו עניין רציני במיוחד, אולם לוחות זמנים הם בעלי היבט משמעותי במיוחד בפרויקטים מורכבים, ובעסקים בכלל. מחסן שאינו משחרר סחורה בזמן, למשל, או חברת שליחויות שאינה מעבירה בזמן חבילות ומשלוחים וכן חברת בניה שמתעכבת מאוד במסירת המפתח ללקוחותיה – כל אלה נמצאים במסלול ברור לקריסה כלכלית או לכל הפחות להפסדים כספיים ניכרים.

לא לחינם נהוג לעשות שימוש רב בחברות ניהול מקצועיות בענף הבניה ובתחום קידום הפרויקטים. חברות ניהול אלה אחראיות לא רק על טיב הביצוע ועל היבטים מקצועיים אחרים, אלא גם על מניעת עיכובים בלתי סבירים ואיחורים. התקדמות בפרויקט על פי לוח זמנים מתוכנן ונתון תוכל לשפר את הרווחיות ולמנוע הפסדים כספיים.

ניהול זמן ובטיחות

היבט נוסף המתקשר לנושא המורכב של לוחות זמנים נקרא ניהול זמן ובטיחות. כפי שיודעות חברות ניהול פרויקטים וכפי שיודעים מנהלים בכירים בחברות קבלניות או במפעלי תעשיה, ניהול זמן איננו רק חתירה לקצב התקדמות מהיר יותר. תכנון של פרויקט בקצב מהיר מדי מבלי להתחשב בשיקולים ובאילוצים שונים יכול להיגמר באסון. פרויקט מורכב צריך להתבצע במסגרת זמן ברורה וידועה, לא באופן איטי מדי – אך גם לא בחיפזון. היכולת למצוא את האיזון בין התקדמות מהירה לבין מניעת חיפזון היא המפתח לאיכות מצד אחד ולבטיחות מצד שני.