ניהול פרויקטים עוסק בבקרה ובתכנון של מיזמים בעלי פרק זמן מוגדר המכוונים ליצירת מוצר או שירות מסוים, וכוללים בדרך כלל מרכיבים של סיכון ואי ודאות. פרויקטים אלו עשויים להתבצע על ידי מגוון רחב של גופים כגון ארגונים צבאיים וממשלתיים, חברות עסקיות, קבלני בנייה ותשתיות, וכן אנשים פרטיים. חברות מובילות במשק כדוגמת לורתם – מספקות עבור המיזמים שירותי ניהול המסייעים ליוזמיהם לעמוד ביעדים המוגדרים, בלוחות הזמנים ובאיכות התוצר, וזאת במסגרת תקציב מוגדרת.

שלב ראשון – יוזמה

בשלב הראשון מגדירים את המניעים לייזום הפרויקט והתחלתו, תוך הגדרה של מטרות ולוחות זמנים. בהמשך מוגדרים נושאים חשובים כגון מבצעי הפרויקט ובעלי העניין בו, הפתרונות הנדרשים והצרכים, וזאת על בסיס מידע קיים ומדיניות הגורם שעומד מאחורי המיזם. לבסוף מוחלט על התחלת הפרויקט ועל מנהליו, ויוצא מסמך תכולה עבורו.

שלב שני – תוכניות

בשלב זה ניהול פרוייקטים נערכות תוכניות עבור מגוון רחב של נושאים, ביניהם לוחות הזמנים והמשימות שיש לבצע, חלוקת אחריות ותכולת העבודה, צוותים מקצועיים המעורבים ומובילים את המיזם, והערכת עלויות לשלבים השונים. כמו כן עוסקים בשלב זה בתכנון השירות או המוצר, השגת האיכות המבוקשת, הערכה של סיכונים על גורמיהם והטיפול בהם, הקשרים שבין השותפים למיזם, חוזים ורכש.

שלב שלישי – ביצועים

בשלב זה נכנסים לפעולה הצוותים והמשאבים העומדים לרשות המיזם. הפעילות בשטח מתחילה תוך עבודה משותפת של השותפים למלאכה תחת מנהל הפרויקט, ובמידת הצורך נעשים שינויים הקשורים ללוחות הזמנים, רכש ותכולה.

שלב רביעי – בקרות

בשלב הרביעי ניתן פידבק מטעם חברת הניהול ומנהלי הפרויקט אודות אופן ביצועו. בין היתר מתקבל משוב הנוגע לעלויות המיזם, עמדה בלוחות הזמנים, ניהול הסיכונים והתמודדות עימם, עבודתם המשותפת והפרטנית של קבלני משנה, חוזים קיימים, כוח אדם ומשאבים נדרשים. יש לציין כי שלב זה מתבצע לכל אורך השלב השלישי ועד לסיום המיזם, בדגש על נקודת הסיום. כמו כן, חשוב לציין כי השלבים הראשונים אינם נבדלים לחלוטין זה מזה ונעשים במקביל, בהתאם להתקדמות ולצרכי המיזם.

שלב אחרון – סיום

בשלב זה נסגרות העבודות שבוצעו בפרויקט וכן החוזים שנחתמו מול שותפים, בעלי עניין וקבלנים.

שלבים של ניהול פרויקטים