ענף הבניה הינו תחום מורכב החשוף בכל עת לסיכונים שקשורים למשכם הארוך של פרויקטים, ולתלות בשוק הפיננסי. כפועל יוצא מכך, ניהול סיכונים בפרויקט בניה מהווה הליך מהותי ומרכזי המשפיע על השגת יעדים, בין היתר מבחינת עלויות, עמידה בלוחות זמנים, בטיחות, איכות הבניה ותדמית הפרויקט.

 

 ניהול סיכונים בפרויקט

מהו הליך ניהול סיכונים

 

ניהול סיכונים בפרויקט הינו הליך המאפשר לזהות סיכונים אפשריים שעלולים להשפיע על הפרויקט, להעריכם, לנתחם ולדרגם מבחינת סבירות קיומם ומידת השפעתם. לאחר מכן, ההליך מציע כלים  להתמודדות מול הסיכונים על ידי מזעור השפעתם, בקרה ופיקוח אחר אירועים לא צפויים, ותיעול השפעת סיכונים קיימים לאפיקים חיובים. עבור ענף הבניה, ניהול סיכונים נועד להגדיל את הסיכוי לעמוד ביעדי הפרויקט, בעיקר מבחינת עלויות ועמידה בתקציב ובלוחות זמנים.

 

ניהול סיכונים בפרויקט בניה

 

הסיכונים בפרויקט בניה יכולים להיות חיצוניים ופנימיים כאחד,והערכתם מבוצעת על ידי מומחי סיכונים מתחום הנדל”ן, פיננסים, ניהול עסקי, ניהול תפעולי ומומחים בתחומי סיכון אסטרטגי. הגדרת סיכונים אלות בוצע באמצעות מיפוי גורמי הסיכון השונים שקיימים בפרויקט, הערכת הסתברותם וניתוח מידת השפעתם. הסיכונים יחושבו באופן נפרד לכל גורם ובאופן כולל עבור הפרויקט בכללותו.  לאחר מכן תיבנה תוכנית מיוחדת להתמודדות מולם באמצעות בחירת אחראי שיטפל בסיכון, ועל ידי הערכת עלויות ופרקי זמן הנדרשים לטיפול בכל סיכון. בהמשך יוקם מערך בקרה ומעקב תקופתי אחר הליך ניהול הסיכונים, אשר ישולב בניהול ובתוכניות העבודה השוטפות של פרויקט הבניה.

 

התועלת שבהליך ניהול סיכונים

 

חברת ניהול פרויקטים המבצעת באופן מקצועי ושוטף הליכי ניהול סיכונים, מסייעת למעשה לשמור על מהות הפרויקט מבחינת מרכיביו, עלויותיו ויכולתו לעמוד בלוחות הזמנים. התנהלות זו מאפשרת קבלת החלטות מבוססות על מידע ריאלי, תוך התייחסות לגורם הלא צפוי ולא ודאי בפרויקט. בנוסף, ניהול סיכונים מאפשר לזהות בעיות מראש וכך למנוע  את  החמרתן, וכן בחינת אופציות פעולה יעילות יותר לפרויקט. בפועל, הגישה תאפשר לנצל טוב יותר את המשאבים הקיימים, ובמקביל להעלות את ערכו ואיכותו של פרויקט הבניה.