ניהול פרויקטים בבניה הוא דבר מורכב וכדי להבין את הקשרים בין תחילתן לסיומן של פעולות שונות המרכיבות את פרוייקט הבניה. ישנם שני מודלים עיקריים בתכנון פרויקטים, כאשר כל אחד מהם משתמש בהערכה שונה של זמנים. מודל Critical Path Method – CPM (‘הנתיב הקריטי’ ) ו- Program Evaluation Review Technique המוכר בשם PERT (טכניקה להערכה ובקרת פרויקטים).. מודלים אלו מגדירים את יחסי הגומלין והתלות בין הפעילויות השונות בבניית הפרוייקט.

יחסי הגומלין הללו מוכרים יותר בשמם – ‘רשת’ או Network ,(תרשים סכמתי של הפעולות והמאורעות המתארים את הפרויקט). CP – Critical Path (‘הנתיב הקריטי’), מציג את רצף הפעולות הארוך ביותר, או לחילופין, סידרה של פעילויות לאורך רשת ה- Critical Path Method – CPM. במהותו, ה-CP מייצג את פרק הזמן הקצר ביותר בו ניתן יהיה להשלים את כל הפעולות בפרוייקט. כאשר אחת מהפעולות על הנתיב הקריטי אינה מתחילה במועדה או אינה מסתיימת במסגרת הזמן שנקצב לה עלול להיגרם עיכוב במועד סיום הפרוייקט כולו, ולכן יש צורך בבקרת לוחות זמנים.

מתי פעילות הופכת ‘קריטית’

אם פעילות לא קריטית חורגת מפרק הזמן בו היא יכולה להתעכב מבלי לגרום לעיכוב בפעילויות הבאות אחריה, אזי היא תהפוך לפעילות קריטית.

יתרונות ניהול פרוייקטים בבנייה בשיטת ה-CPM- Critical Path Method

בניהול פרוייקטים בבנייה נודעת חשיבות רבה להיכרות עם שיטת ה- Critical Path Method, המאפשרת לקבוע את מועד גמר הפרוייקט. תוך התבססות על התלות בין גורמי הפרוייקט השונים ניתן למזער את הסיכונים עמם מתמודדים היזמים והקבלנים המבצעים. השיטה מהווה כלי רב ערך בתכנון וניהול פרוייקט בנייה, בקביעת לוחות זמנים ובקרה על שלביו השונים . בתהליך קבלת ההחלטות העסקיות וניתוח הפרויקט, שיטה זו מאפשרת לבחון עמידה בתקציב, האם קיימים מספיק משאבים, ואיך ניתן לסיים הפרויקט בעלויות הנמוכות ביותר.

1000 פעולות בדרך לתוצאה אחת

השיטה ‘עושה סדר’ ברצף הפעולות בפרוייקטים גדולים ומורכבים, ומתייחסת לכל פעילות ופעילות גם בפני עצמה. בשל מורכבות הפרוייקטים לעיתים נדרש סינכרון ותיאום בין אלפי פעולות. באמצעות יישום השיטה מתקבל כלי בקרה מותאם לעבודה בסביבה מרובת פרוייקטי משנה, שכולם יחד מרכיבים פרוייקט בניה גדול. ניתן לקיים בקרה והערכה על השפעות הגומלין בתוך כל פרוייקט משנה, על שלבי הביצוע של פרוייקטים אחרים ועל התוצאה הסופית. שיטה זו עוזרת בקבלת ההחלטה בבחירת האלטרנטיבה הטובה ביותר תוך התייחסות לזמן ועלות הפרויקט.

ניהול פרויקטים בבניה אופטימיזציה של תהליכים ועלויות

כאשר משלבים את מודל ה- Critical Path Method במעקב אחר ההוצאות במהלך הפרוייקט– מתקבלת תוצאה הנקראת ‘תכנון העלות המינימלית’. באמצעות חיבור בין טווחי זמני ביצוע לעלויות משוערות, מאפשר ה- Critical Path Method חישוב לוח הזמנים האופטימלי במונחי עלויות (מינימליות) ומתקבלת אינדיקציה ביחס למשמעויות הכספיות של פיגור בעבודה מול לוחות הזמנים המתוכננים. יתכנו מצבים בהם יתברר כי עולה פחות לבצע שלב עבודה לאורך יותר זמן, בעוד שלבים אחרים כדאי לבצע בפרק הזמן הקצר ביותר. חברה ל ניהול פרויקטים בבניה תספק מידע איכותי אודות עלות כל חלופה שתיבחר לאורך התהליך, כמה עולה כל עיכוב וכיצד ניתן למזער סיכונים לכל אורך המסלול על ידי חסכון בעלויות, מבלי לוותר על יעילות ואיכות. בידי מנהלי הפרויקטים השונים היא תיתן כלים לאופטימיזציה של לוחות זמנים בטווח רחב של אפשרויות ביצוע, ותאפשר לא להסתפק במענה לשאלה ‘האם פרויקט עומד בלוח הזמנים שנקבע לו או לא’.