אחד ההיבטים החשובים ביותר בתחום של ניהול פרויקטים הנדסיים הוא היכולת לבצע תכנון מלא של הזמנים, לכל אחד משלבי הפרויקט. תכנון נכון של הזמנים חייב לכלול התייחסות לסוג הפרויקט, לחומרי הגלם, לאילוצים שונים הנובעים מעונות השנה, כוח אדם זמין, היבטים של עיצוב וגימור וכיוצא באלה.

לעיתים נדמה שכל אדם שני בישראל מתהדר בתואר “מנהל”. ישנם מקרים שבהם מדובר על תואר שאין מאחוריו בהכרח יכולות ניהוליות גבוהות. לעומת זאת, ישנם מקרים שבהם ניהול מקצועי חייב להיות מושג בעל תוכן ממשי, המבוסס על מקצועיות ללא פשרות. כך הוא הדבר כאשר מדובר על ניהול פרויקטים הנדסיים.

אין מקום לטעויות

אין תחומים רבים אחרים שבהם כל טעות יכולה לגרום לנזקים כבדים באופן הרסני. בתחום של ניהול פרויקטים הנדסיים, רק עבודה מוקפת, מדויקת, שאינה משאירה מקום לטעויות או לאי הבנות תצליח לעמוד באתגרים.

ניהול נכון, המבוסס על ידע מקצועי בהנדסה אזרחית, על שימוש נכון בתוכנות ניהול פרויקטים ועל יכולת תכנון זמנים הוא הבסיס שעליו ניתן להקים מבנה ראוי לשמו, לצרכים פרטיים, עסקיים או ציבוריים.

ניהול שעומד בזמנים

אחד ההיבטים החשובים ביותר בתחום של ניהול פרויקטים הנדסיים הוא היכולת לבצע תכנון מלא של הזמנים, לכל אחד משלבי הפרויקט. תכנון נכון של הזמנים חייב לכלול התייחסות לסוג הפרויקט, לחומרי הגלם, לאילוצים שונים הנובעים מעונות השנה, כוח אדם זמין, היבטים של עיצוב וגימור וכיוצא באלה.

חשוב להבין שללא עמידה נכונה בזמנים, עלול הפרויקט כולו להתעכב במידה ניכרת. עיכוב שחורג מן הסביר עלול להביא להסתבכות רבה גם מבחינה משפטית וגם מבחינה כלכלית. אין צורך להרחיב על העובדה שכל פרויקט הנדסי צריך לוח זמנים מפורט שימסר למנהלי העבודה וללקוח שעבורו מוקם המבנה. ללא לוח זמנים מסודר תהיה בעיה עם גיוס כסף לבניה ועשויים להיות גם בעיות בשווק הפרויקט ללקוחות סופיים – עסקיים או פרטיים גם יחד.

לעומת זאת, עמידה בזמנים תוכל לאפשר השאת רווחים, עמידה בתקציב ומניעת בזבוז ניכר. לצרוך כך חשוב לעשות את המקסימום בכל ההיבטים:

  • יש לשכור את חברת ניהול הפרויקטים הטובה ביותר, בעלת הניסיון בניהול פרויקטים דומים.
  • יש לדאוג לאנשי הביצוע הטובים ביותר, למנהלי עבודה מנוסים, לבקרת איכות מעולה.
  • יש להיזהר מנקיטת קיצורי דרך לא מבוקרים ולבצע כל שינוי בתיאום מלא עם מנהלי הפרויקט, על מנת לבדוק ישימות בשטח.
  • יש לבצע פיקוח ובקרה, מלמטה למעלה, ולעשות גם שימוש נכון בתוכנות מחשב ליצירת מצגות, הפקת נתונים, ומעקב תוך כדי התקדמות העבודה.